JobCollege Sava


29. lipnja 2018.

Korisnik: EDUKA-Centar lokalnog razvoja

Partneri: Grad Jastrebarsko, Grad Zaprešić, HZZ-regionalni ured Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, LAG SAVA, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice,

Kratak opis projekta: Projekt JobCollege Sava doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti mladih osoba, žena i dugotrajno nezaposlenih osoba na području LAG-a SAVA. U sklopu projekta će se u suradnji civilnog i gospodarskog sektora provoditi  Klubovi za zapošljavanje, organizirati obrazovanja s posebnim naglaskom na deficitarna obrtnička zanimanja te raditi na uspostavi suradnje s lokalnim poslodavcima..

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljne skupine projekta su 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina prema potrebama pojedinih Jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a SAVA, s posebnim naglaskom na mlade s niskim kvalifikacijama te 350 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola s područja LAG-a SAVA koji će biti uključeni u aktivnosti karijernog usmjeravanja.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Provedena analiza ponude i potražnje poslova na lokalnom i regionalnom tržištu rada (LAG SAVA, Zagrebačka i Karlovačka županija te Grad Zagreb
  2. Provedeno individualno karijerno usmjeravanje za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA
  3. Provedeno usavršavanje ili osposobljavanje za 60 nezaposlenih osoba s područja LAG-a SAVA s naglaskom na deficitarna zanimanja
  4. Uspostavljena mreža 15 poslodavaca kod kojih će 60 nezaposlenih koji sudjeluju u projektu provesti stručnu praksu.
  5. Opremljeno te provedeno 16 Mobilnih klubova za zapošljavanje te opremljeno 8 Kutaka za zapošljavanje
  6. Proveden edukativni program „Osnaživanje, motiviranje i aktiviranje žena za organiziranje lokalne zajednice i zapošljavanje
  7. Provedeni Mini klubovi za zapošljavanje u srednjim školama te provedeno karijerno usmjeravanje u osnovnim školama s područja LAG-a SAVA

Ukupna vrijednost projekta: 1.025.125,72 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 999.451,73 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 14. svibnja 2018. – 13. siječnja 2020 g.

Kontakt osobe za više informacija: Maja Čičko,  maja.cicko@lagsava.hr

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr