EDUKA


Centar lokalnog razvoja

O projektu

Općina Klinča Sela provodi projekt naziva EDUKA u partnerstvu s Općinom Pisarovina i HZZ- Regionalnim uredom Zagreb. Ukupna vrijednost projekta je 69.666,27 EUR te je sufinanciran od strane Europske komisije u iznosu od 64.044,20 EUR.

Ideja i koncept projekta „EDUKA“

 

Opći cilj projekta

Povećati mogućnosti  zapošljavanja u Zagrebačkoj županiji kroz aktivnosti Klubova za zapošljavanje.

 

Svrha projekta

Projekt EDUKA se bavi povećanjem zapošljivosti i konkurentnosti nezaposlenih osoba  na tržištu rada osiguravanjem održivog sustava podrške pri zapošljavanju kroz osnivanje Kluba za zapošljavanje i razvoj vještina traženja posla na  području Općine Klinča  Sela i Općine Pisarovina.

 

Očekivani rezultati

 • Osnovan Klub za zapošljavanje
 • Educirano i pružena potpora za 120 nezaposlenih osoba
 • Osigurane mogućnosti samozapošljavanja za 10 osoba (naglasak na ženske osobe)
 • Evaluirani i objavljeni rezultati projekta

 

Projekt provodi Općina Klinča Sela u partnerstvu s Općinom Pisarovina i HZZ- Regionalnim uredom Zagreb.

 

EDUKA je projekt kojim  se doprinosi povećanju konkurentnosti na tržištu rada i razvoju konkretnih vještina za traženje posla:

 • 120 nezaposlenih osoba svih profila (muškarci, žene, mladi, starije osobe, manjine, osobe s invaliditetom i sl.) koji će biti uključeni u edukativne aktivnosti te koristiti ostale usluge Kluba za zapošljavanje.
 • 10 osoba motiviranih za pokretanje vlastitog posla-samozapošljavanje (prvenstveno ženske osobe) koje će biti uključene u edukaciju za pokretanje posla i samozapošljavanje te izradu poslovnih planova

 

Sekundarna ciljna skupina

Za potrebe kvalitetnog rada Kluba za zapošljavanje, treneri za zapošljavanje će biti dodatno educirani o metodama pružanja podrške nezaposlenim osobama.

 

Projektom će se prikazati dobra praksa lokalnih napora za poticanje zapošljavanja o čemu će biti obavješteni svi relevantni dionici (institucije, ustanove, stanovništvo).

 

Projekt će se provoditi od 01.05.2015.-30.06.2016.god

 

Projektne aktivnosti:

 • Osnovati KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE opremljen računalima i edukacijskom opremom koji će organizirati radionice i tečajeve te osigurati korištenje računala za potrebe traženja posla.
 • Oformiti i educirati stručni tim za podršku nezaposlenima – TRENERI ZA ZAPOŠLJAVANJE koji će se  obučiti za pružanje edukacije i podrške nezaposlenim osobama u Klubu za zapošljavanje.
 • Osmislit će se PROGRAM EDUKACIJE ZA NEZAPOSLENE za provedbu edukacija u trajanju od 10 dana te će se izraditi priručnik o potrebnim vještinama za efikasnije i uspješnije traženje posla.
 • Provest će se EDUKACIJA ZA NEZAPOSLENE za 120 osoba za razvoj karijere s temama: strategija pisanja dobrog životopisa, komunikacijske vještine i strategije, vještine prilikom intervjua s poslodavcima, kanali i strategije traženja posla, vještine umrežavanja i sl. Edukacije će se provoditi kroz 3 tjedna tj. 10 dana u Klinča Selu i Pisarovini.
 • Provest će se posebna EDUKACIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE s naglaskom na samozapošljavanje žena u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Edukacija će se sastojati od stjecanja poslovnih vještina i razvoja poslovnih planova za pokretanje poslovanja.
 • Na kraju projekta će se provesti ANALIZA učinka projekta na uključene korisnike te će se objaviti rezultati projekta putem Završne konferencije i izdavanja PRIRUČNIKA ZA NEZAPOSLENE ŽENE.

 

Kao posebno važan rezultat projekta će biti osnovana udruga imena EDUKA-Centar lokalnog razvoja koja je zamišljena kao pokretač lokalnih projekata iz područja gospodarskog, društvenog i kulturnog sektora.