EDUKA


Centar lokalnog razvoja

O udruzi

EDUKA je udruga osnovana kao jedan od rezultata projekta sa svrhom:

  • povećanja zapošljivosti na lokalnoj razini
  • poticanja razvoja lokalne zajednice u području održivog razvoja, socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva i gospodarstva;
  • poticanje djece, mladih, odraslih i starijih osoba na aktivno sudjelovanje u društvu;
  • povećanje razine javne svijesti o ulozi i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva;
  • promicanje međusektorske suradnje u društvu;
  • doprinos razvoju ruralnih zajednica;
  • promicanje i zaštita ljudskih prava;
  • poticanje volontiranja u lokalnoj zajednici;
  • Poticanje i pružanje podrške razvoju poduzetništva i perspektivnih gospodarskih sektora (ruralni turizam, specijalni oblici turizma, energija, zeleno poduzetništvo i sl.)

Plan rada udruge Eduka za 2016.