Plan i program Kluba za zapošljavanje


28. listopada 2015.

Klub za zapošljavanje

Općina Klinča Sela

Općina Pisarovina

Klub za zapošljavanje dio je projekta „EDUKA“ sufinanciranog unutar natječaja Europskog socijalnog fonda  Lokalne inicijative za zapošljavanje iz IPA programa (IV. komponenta) kroz čije se djelovanje želi osigurati  održivi sustav podrške pri zapošljavanju te razvoj vještina traženja posla na  području Općine Klinča  Sela.

Projekt provodi Općina Klinča Sela kao nositelj projekta u partnerstvu sa Općinom Pisarovina i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalnim uredom Zagreb. Ukupna vrijednost projekta je 69.666,27 EUR, a o strane Europske komisije sufinanciran je u iznosu od 64.044,20 EUR.

Plan i program uključuje raspored radionica za nezaposlene osobe te raspored radionica za samozapošljavanje žena. Klub za zapošljavanje bit će otvoren za korisnike i izvan vremena predviđenog za održavanje radionica sukladno radnom vremenu i mogućnostima Kluba, a otvoren je i za druge aktivnosti koje su navedene u ovom Programu.

          

 

Mjesto održavanja:

Klub za zapošljavanje Klinča Sela, Društveni dom Klinča Sela, Kolodvorska ulica 4

Klub za zapošljavanje Pisarovina, Stara škola, Ulica Ivana Gorana Kovačića 2

Ukupan broj radionica: 10  + 1

Dinamika provedbe radionica: radionice za nezaposlene odvijat će se utorkom i četvrtkom od 9.00 – 11.15 sati, izuzev prve radionice koja iznimno započinje  9. rujna (srijeda) 2015. g. Termin individualnog savjetovanja korisnik može dogovoriti sa trenericom za zapošljavanje u drugom tjednu edukacije, od utorka do četvrtka

Prva tri susreta održavat će se u trajanju od po 135 min po svakom susretu, dok će četvrti susret  u formi individualnog savjetovanja biti u trajanju od 45 min.

Ciljani broj korisnika po radionici: ~12

Ciljana skupina: nezaposlene osobe, nezaposlene žene, dugotrajno nezaposlene osobe, učenici završnih razreda osnovne škole, učenici srednjih škola, osobe koje žele promijeniti postojeći posao, nezaposlene osobe s poteškoćama, nezaposlene osobe pripadnici manjina,    ostali

Trenerice za zapošljavanje: Margareta Bošnjak, Željka Grgić

Koordinatorica: Sandra Turkanović

Predviđeno razdoblje održavanja radionica: 01.09.2015.-10.06.2016.:

u vremenskom razdoblju od 1.9.2015. – 31.3.2016. održavat će se radionice za nezaposlene u Općini Klinča Sela i Pisarovina

u vremenskom razdoblju od 1.4.2016. – 31.5.2016. održavat će se radionice za nezaposlene žene u svrhu samozapošljavanja u Općini Klinča Sela. U vremenskom razdoblju održavanja navedenih radionica, Klub  će provoditi i druge aktivnosti za kojima se pokaže potreba i interes

Raspored radionica prema mjestu i mjesecu održavanja predviđen je slijedeći:

Klinča Sela

Pisarovina

2015., rujan

+

+

2015., listopad

+

2015., studeni

+

+

2015., prosinac

2016., siječanj

+

+

2016., veljača

+

2016., ožujak

+

+

2016., travanj

+

*Raspored radionica podložan je promjenama ukoliko se pokaže potreba te će sudionici radionica biti o tome obaviješteni na vrijeme.

Program radionica za nezaposlene raspoređen je u četiri susreta tijekom dva tjedna u ukupnom trajanju  od 450 minuta i to redom:

Samopouzdanje i motivacija za posao (135 min)

Životopis i molba (135 min)

Razgovor za posao (135 min)

Individualno savjetovanje (45 min)

Raspored radionica prema danu u tjednu:

1. tjedan

Samopouzdanje i

motivacija

Životopis i

molba

Intervju za

posao

Individualno

savjetovanje

ponedjeljak

utorak

+

srijeda

četvrtak

+

petak

subota

nedjelja

2. tjedan

Samopouzdanje i

motivacija

Životopis i

molba

Intervju za

posao

Individualno

savjetovanje**

ponedjeljak

utorak

+

+

srijeda

+

četvrtak

+

petak

subota

nedjelja

*Raspored radionica podložan je promjenama ukoliko se pokaže potreba te će sudionici radionica biti o tome obaviješteni na vrijeme. 

**U dogovoru sa trenericom za zapošljavanje, korisnik dogovara termin individualnog savjetovanja za jedan od tri navedena moguća dana.

Sadržaj radionica za nezaposlene:

Samopouzdanje i motivacija za posao 

     metode samoprocjene

     osvješćivanje vlastitih vještina, potencijala i profesionalnih interesa

     motivacija za traženje posla

     povećanje samopouzdanja

Na temelju ove radionice polaznici će produbiti ili spoznati vlastite potencijale, sposobnosti, vrijednosti i profesionalne interese, naučiti tehnike kako održati i/ili povećati razinu vlastite motivacije odnosno kako povećati razinu samopouzdanja, što će im povećati mogućnost pronalaženja posla.

Životopis i molba

kako napisati dobar životopis

najčešće greške u životopisu

pisanje molbe za posao

pisanje otvorene molbe

Kroz radionicu će nezaposlene osobe doznati kako izgledaju moderni životopis i molba za posao te što sve moraju sadržavati i na koji način biti napisani  kako bi bili zanimljivi poslodavcima. Polaznici će uz pomoć trenerica imati priliku napisati životopis ili doraditi postojeći. Stečeno znanje na radionici povećat će im šanse da ih poslodavci uopće uzmu u razmatranje kao kandidate te im pruže mogućnost za daljnji ostanak u konkurenciji za posao.

Razgovor za posao

o čemu treba voditi brigu prilikom razgovora za posao

kako se predstaviti poslodavcu

kako prezentirati svoj vrline i mane

neverbalna komunikacija

Kroz radionicu će polaznici doznati o čemu sve treba voditi računa prilikom razgovora s potencijalnim poslodavcem te što sve utječe na formiranje njegovog prvog dojma o kandidatu za posao, a moći će i uvježbati situaciju predstavljanja poslodavcu kroz igru uloga. Stečeno znanje pomoći će im da se što kvalitetnije pripreme za razgovor za posao te će si time povećati šanse za zapošljavanje.

Individualno savjetovanje

dodatno informiranje oko traženja posla: gdje tražiti, na koji način, kako si olakšati potragu

podijeliti materijale koji će korisnicima olakšati i sistematizirati potragu za poslom te postati konkurentniji na tržištu rada

Na posljednjem susretu polaznici će dobiti priliku  na vlastiti zahtjev produbiti informacije dobivene kroz prethodna tri susreta kao i informirati se o specifičnim temama koje ih zanimaju, a nisu obrađene kroz prijašnje teme radionice. Time će dobiti mogućnost stjecanja dodatnih korisnih informacija koje će im olakšati daljnju potragu za poslom.

Program radionica za samozapošljavanje žena:

Program radionica za samozapošljavanje žena predviđen je u četiri susreta u ukupnom trajanju od 450 minuta i to prema sljedećem redu:

Osnovne informacije o samozapošljavanju (135 min)

Poticaji za samozapošljavanje (135 min)

Poslovni plan (135 min)

Razno (45 min)

Raspored radionica* prema mjestu i mjesecu održavanja:

Klinča Sela

Pisarovina

2015., rujan

2015., listopad

2015., studeni

2015., prosinac

2016., siječanj

2016., veljača

2016., ožujak

2016., travanj

+

*Raspored radionica podložan je promjenama ukoliko se pokaže potreba te će sudionici radionica biti o tome obaviješteni na vrijeme.

Raspored radionica* prema danu u tjednu:

1. tjedan

Osnovne informacije o samozapošljavanju

Poticaji za samozapošljavanje

Poslovni plan

Razno

ponedjeljak

utorak

+

srijeda

četvrtak

+

petak

subota

nedjelja

2. tjedan

Osnovne informacije o samozapošljavanju

Poticaji za samozapošljavanje

Poslovni plan

Razno**

ponedjeljak

utorak

+

+

srijeda

+

četvrtak

+

petak

subota

nedjelja

*Raspored radionica podložan je promjenama ukoliko se pokaže potreba te će sudionici radionica biti o tome obaviješteni na vrijeme. **U dogovoru sa trenericom za zapošljavanje, korisnik dogovara termin individualnog savjetovanja za jedan od tri navedena moguća dana.

Sadržaj radionica za samozapošljavanje žena:

Osnovne informacije o samozapošljavanju

što je potrebno i kako otvoriti obrt, OPG, trgovačko društvo

vrste ugovora o radu i drugih oblika isplaćivanja

na što obratiti pozornost- ispravno informiranje

Kroz ovu radionicu polaznice će dobiti relevantne bazične informacije o samozapošljavanju na temelju kojih će moći donijeti odluku da li je samozapošljavanje zaista opcija koja za njih dolazi u obzir.

Poticaji za samozapošljavanje

gdje tražiti poticaje

aktivne mjere HZZ-a

aktivne mjere Ministarstava

poticaji drugih institucija

Ova će radionica pomoći polaznicama kako bi saznale koje sve institucije nude mjere za samozapošljavanje, koje su to mjere i koje bi za njih bile najprimjerenije, a sve sa svrhom olakšavanja snalaženja u njima te odabira najbolje za pokretanje posla.

Poslovni plan

pripreme prije pisanja poslovnog plana

sadržaj poslovnog plana

kako napisati kvalitetan poslovni plan

Svrha radionice o poslovnom planu na kojoj će polaznicama biti prezentirano zašto je važno imati poslovni plan i kako ga kvalitetno napisati, želi se pokazati koji su to  faktori bitni za pokretanje posla te kako osigurati održivost jednom pokrenutog posla.

Razno

ukoliko polaznice zanima neka određena tema, ovdje se može obraditi

prostor za odgovaranje na pitanja

Kroz posljednji susret, polaznice će dobiti priliku  na vlastiti zahtjev informirati se o temama koje ih zanimaju, a nisu obrađene kroz prijašnja tri susreta. Time će dobiti mogućnost stjecanja dodatnih korisnih informacija koje će im olakšati bilo odluku zašto se upustiti u samozapošljavanje, bilo kako osigurati uspješno poslovanje.

Ostale aktivnosti

Klub za zapošljavanje bit će otvoren ne samo za polaznike navedenih radionica, već i  za sve one koji žele samoinicijativno doći i informirati se o različitim pitanjima vezanim uz zapošljavanje, školovanje, prekvalifikacije i sl., kao i za one koji imaju potrebu koristiti računala za traženje posla. Za podršku svim zainteresiranima na raspolaganju će biti trenerice za zapošljavanje.

U Klubu će se provoditi i druge aktivnosti za kojima se pokaže interes i potreba, a neke od njih bit će:

Radionica informatičke pismenosti

uvod u osnovno korištenje Microsoft Office-a

otvaranje, korištenje i slanje e-mail poruke

snalaženje u pretraživanju po Internetu

ostalo po potrebi

Kroz informatičko opismenjavanje polaznici će dobiti znanja koja će im omogućiti i/ili olakšati pronalaženje natječaja za poslove te omogućiti kvalitetno javljanje na iste, s obzirom da poslodavci sve češće traže slanje dokumentacije za posao putem e-mail-a.

Pisanje životopisa na engleskom jeziku

pomoć oko pisanja i strukture životopisa na engleskom jeziku

Polaznici će savladati vještinu pisanja životopisa na engleskom jeziku što će im omogućiti javljanje na poslove onih poslodavaca koji ih traže i na engleskom jeziku kao i za javljanje na poslove izvan RH, na području Europske unije, ali i šire. Time će se polaznicima automatski povećati razina njihove zapošljivosti.

Volonterske aktivnosti

informiranje o volontiranju

organiziranje i provođenje volonterskih aktivnosti u suradnji sa lokalnom zajednicom i udrugama

Korisnicima će se kroz informiranje o volontiranju ukazati na važnost i vrijednost volontiranja, a kroz organiziranje i provođenje volonterskih aktivnosti u kojima će sudjelovati steći će nova znanja, vještine i kompetencije zahvaljujući kojima će biti konkurentniji na tržištu rada te će im to olakšati pronalaženje posla.

Informiranje o školovanju/studiranju

informiranje o srednjim školama u okolici  te smjerovima koje nude

informiranje o sveučilištima, veleučilištima u RH

informiranje o domovima za srednjoškolce i studente

informiranje o stipendijama za srednjoškolce i studente

Informiranje korisnika o ustanovama u kojima se mogu školovati, olakšat će im snalaženje pri izboru budućeg zanimanja, a informiranje o domovima i stipendijama onima nižeg imovinskog statusa čak i omogućiti školovanje. Kroz informiranje o suficitarnim i deficitarnim zanimanjima, utjecat će se na njihovu odluku o izboru zanimanja koje će im osigurati kasniju lakšu mogućnost zapošljavanja.

Besplatne instrukcije za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta

organiziranje pomoći u učenju učenicima osnovnoškolske dobi u suradnji s volonterima

pomoć u učenju učenicima srednjoškolskog uzrasta s obzirom na mogućnosti i interes

Učenici će kroz instrukcije savladati gradivo koje im predstavlja poteškoće. Ova aktivnost posebno je važna za djecu čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa. Znanja stečena kroz sate instrukcije povećat će im mogućnost dobivanja boljih ocjena, a samim time i lakše upisivanje željenih škola/fakulteta nakon završene osnovne i srednje škole.

Kratki tečaj stranog jezika

uvod u osnove komunikacije na stranom jeziku (engleski, njemački)

uvod u poslovnu komunikaciju na stranom jeziku

Kroz kratki tečaj stranog jezika polaznici će biti osposobljeni koristiti se tim jezikom na konverzacijskoj i poslovnoj razini. Korištenje bar jednog stranog jezika, posebno engleskog, danas je nužno za velik broj poslova, kako onih u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, posebno sad kad je i Hrvatska dio Europske unije. Znanje stranog jezika omogućit će im javljanje na poslove za koje je ono uvjet te olakšati mogućnost zapošljavanja.

ISHODI RADIONICA PROJEKTA:

120 polaznika radionica educirano u vještinama traženja posla

10 žena educirano o području samozapošljavanja te napisan poslovni plan

isprintane brošure za samozapošljavanje žena i materijali kao pomoć u traženju posla

povećana suradnja sa lokalnom zajednicom i udrugama

komunikacija i prezentiranje lokalnih poduzetnika

razvoj i informiranje o volontiranju

organiziranje i vođenje drugih radionica po potrebi

       Europska Unija

„Ulaganje u budućnost“

Projekt provodi Općina Klinča Sela, Karlovačka cesta 28E, Klinča Sela

Tel: 01/ 6288 028, Fax: 01/ 6289 899,  www.klinca-sela.hr,  “mailto:euprojekti@klinca-sela.hr” euprojekti@klinca-sela.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog programa isključiva je odgovornost Općine Klinča Sela.